บันทึกเหตุการเรื่องราวการเดินทางสิ่งที่ได้เจอแบ่งปัน ข่าวสาร ข้อมูล และ มิตรภาพ

Nginx, PHP-FPM, APC & MariaDB CentOS Install Script

29 August 2013

Pinch Intelligent Stack Scripts for CentOS Linux Pinch installs, secures and configures your very own Nginx, PHP-FPM, APC and MariaDB web-server in a matter of minutes. It’s so easy to install and streamlines your production environment. Installation Pinch is a pinch to install, simply execute the following commands to get started: yum install -y git; […]

PHP configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

29 August 2013

Are you attempting to compile PHP on Linux and running into, “configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.” It’s easy to fix, simply install the libxml2-development package by issuing the following command on your appropriate Linux distribution. Fixing on Red Hat / CentOS / Fedora via Yum yum install libxml2-devel Fixing on Debian / […]

Installing Siege Stress Tester on CentOS 6

29 August 2013

Siege, similar to Apache Benchmark, is an amazing stress testing tool for your web-server. You can spin up a number of connections to simulate concurrency of transactions and gain invaluable insight into how your app or website might perform while under, well, stress! How to Install Siege on CentOS 6 To get started, simply download […]

How to Install PPTP VPN Server on CentOS 6

29 August 2013

Bare Bones (PPTP) VPN Installer for CentOS 6 Installation To get started with your own secure VPN, simply execute the following commands at your servers command-line: yum install -y git; cd /opt && git clone git://github.com/drewsymo/VPN.git; cd VPN && bash vpn-setup-vanilla.sh; If you’re on Linode, you can simply rebuild your instance with the PPTP VPN Installer StackScript. […]

Nginx Block and Redirect IP Access to WordPress wp-admin

29 August 2013

This article will show you how to block all IP addresses to a specific folder (wp-admin) and only allow access to your IP address. Additionally, the blocked IP’s will be redirected to a location that you choose. This is a fantastic way to lock down your WordPress installation with minimal effort and maximum results. How […]

Auto install a Secure Teamspeak 3 Server on CentOS 6

29 August 2013

Ever wanted your own Teamspeak 3 Server? I have built a script that will install a secure copy of Teamspeak 3 (64 bit) on CentOS 6 Simply run the following set of commands on your CentOS 6.4 server to install a secure Teamspeak 3 voice server: # Secure Iptables iptables -F iptables -X iptables -t […]

Allow pingdom IP’s in CSF on cPanel / WHM

29 August 2013

Need to quickly add the Pingdom IP’s to your CSF.allow file? wget –quiet -O- https://my.pingdom.com/probes/feed | \ grep “pingdom:ip” | \ sed -e ‘s|||’ >> /etc/csf/csf.allow sleep 5 csf -r What it does: Fetches the latest probing server IP’s from Pingdom Greps the output of the ‘pingdom:ip’ fields Prints the contents into the csf.allow file […]

ทำ Streaming ด้วย Nginx Web Server

27 August 2013

ปกติแล้ว Nginx มันเป็น Web Server (ตามที่หลายคนเข้าใจ) แต่ว่ามันมีประโยชน์มากกว่านั้นเยอะ เนื่องจาก Nginx มี foot print ที่เล็ก และเป็น Open Source ทำให้มีนักพัฒนาต่างสนใจช่วยกันพัฒนาระบบเสริมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ RTMP Plugin ซึ่งจะทำให้ Nginx เป็น RTMP Server โดยง่ายดาย แทบทำให้ลืม Wowza หรือ AFMS ไปได้เลย ตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ผมได้มาจาก Nginx RTMP Blog และ ตัวอย่าง RTMP Module ยังไงก็ลองตามลิ้งค์ไปดูแล้วกัน   ตัวอย่าง? Configure .conf file vim where is .conf file in NginX – nginx/conf/nginx.conf (I do not […]

เริ่มต้น

17 August 2013

ก็นี่เลย ครั้งแรกที่หัดเขียนบทความ ตอนแรกก็ไม่อยากมีหรอก บล็อกอะไรนี่ เห็นเค้ามีที่จดบันทึก ก็อยากมีบ้างไม่มีอะไร บางทีก็อยากหาที่ระบายนะ ตามมาก็แล้วกัน